Active - středisko volného času,

příspěvková organizace

Od 1. září 2019 do konce srpna 2021 probíhá v Active  - středisku volného času Žďár nad Sázavou za finanční podpory EU projekt Šablony Active-SVČ .  Cílem projektu je podpora společného vzdělávání a nových metod ve výuce, prohloubení spolupráce s rodiči a veřejností a propojení teoretické výuky s praxí.  Díky projektu působí v Active-SVČ školní asistenti, kteří pomáhají při nejrůznějších činnostech dětem ohroženým školním neúspěchem. Interní a externí pedagogičtí pracovníci procházejí různými formami vzdělávání. Činnost kroužků obohacují odborníci z praxe, nově pořízené informační a komunikační technologie a  probíhají projektové dny  s různým zaměřením.

 

 

   

 


Kategorie

 

 ACTIVE - SVČ

 

 KROUŽKY     TÁBORY

 

  AKCE     POBYTY

 

 SOUTĚŽE

 

SPORTOVNÍ     VĚDOMOSTNÍ 

 

TALENT     OSTATNÍ 

 

 ACTIVE CLUB - FITCENTRUM

 

 TZ SKLENÉ

 

 OR AŠSK Žďár nad Sázavou

 

 

 


Free web templates presented by QARTIN – Our tip: Webdesign, Webhosting