Kontakty, informace

 

Active - středisko volného času,

příspěvková organizace

Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou

 

activezdar@activezdar.cz

 

IČO: 720 524 14   DIČ: CZ 720 524 14

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

oddíl Pr, vložka číslo 1651

 

Active SVČ - Dům dětí a mládeže

Horní 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

 

emailové adresy: příjmení@activezdar.cz

ředitel

Mgr. Luboš Straka

602 611 916

zástupce ředitele

Mgr. Zdenka Volavá

731 672 611

zástupce ředitele Mgr. Renata Vránková

777 580 859

oddělení TV a sportu

Zbyněk Kalina

604 464 744

oddělení soutěží

Jaroslava Lánová

731 674 618

asistent odd. soutěží

Jitka Kalasová

771 116 018

asistent odd. soutěží

Ing. Eva Valentová

739 220 505

taneční oddělení

Sára Šoukalová

731 774 618

asistent odd. tance

Jakub Sojka

737 701 180

oddělení techniky

Jan Revay

604 752 945

asistent odd. techniky Kateřina Padalíková 773 643 974

ekonomické oddělení 

Bc. Iveta Svobodová 731 674 623

 

Miroslava Odehnalová

731 674 624

 Active club 

recepce

731 674 620

 

Filip Straka

777 687 683

 

Lucie Chromá

736 686 498

provozní pracovník 

Vladimír Vytlačil

736 780 033

Dolní 3

ústředna

566 621 515

Horní 2

recepce

731 674 621

recepční, Horní 2

Marie Klímová

737 950 581

 

Dagmar Siebenbürgerová

731 089 428

Rozpočet na rok 2022

 

Gdpr, ochrana osobních údajů

Active-SVČ provádí podle čl. 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zpracovávání osobních údajů, které správci ukládá zvláštní zákon nebo je zpracovávání potřebné k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního právního předpisu. Vzhledem k tomu, že na toto zpracovávání osobních údajů se nevztahuje oznamovací (registrační) povinnost, Active-SVČ má povinnost zajistit, aby informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchovávání, byly zpřístupněny dálkovým přístupem na internetových stránkách.

Active-SVČ

 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

 

Kategorie

 ACTIVE - SVČ

 

 KROUŽKY     TÁBORY

 

  AKCE     POBYTY

 

 SOUTĚŽE

 

SPORTOVNÍ     VĚDOMOSTNÍ 

 

TALENT     OSTATNÍ 

 

 ACTIVE CLUB - FITCENTRUM

 

 TZ SKLENÉ

 

  OR AŠSK Žďár nad Sázavou

 

 

 

 


Free web templates presented by QARTIN – Our tip: Webdesign, Webhosting